Spillkit

Verkstadsprodukters spillkit är en serie väskor innehållande absorberingsmaterial i olika utföranden, såsom dukar, ormar och granulat för att samla upp olja och övriga petroleumbaserade vätskor ifall ett läckage skulle uppstå. Kitet finns i olika utföranden för att vara enkla att ha med sig i både mindre och större maskiner.

Visar alla 4 resultat

Hur mycket oljespill absorberar spillkitet?

Vi på verkstadsprodukter.se har olika storlekar på våra spillkit, från mindre väskor som suger upp ca 10 liter till större som suger upp ca 30 liter vätska. Våra oil only väskor innehåller produkter som endast suger upp petroleumbaserade vätskor, alltså inte vatten. Det innebär att om ett oljeläckage, bensinläckage eller dieselläckage uppstår på exempelvis våt asfalt i regn så kan man lägga ut produkterna ur spillkitet på det blöta underlaget och ändå bara suga upp till exempel oljespill. Det är endast granulatet som även suger upp vatten. I vårt sortiment finns även universalkit där dukar och ormar, förutom petroleumbaserade vätskor, även suger upp vatten ifall man önskar samla upp all utspilld vätska.

Spillkit kan användas vid bensinsanering

Ett läckage kan till exempel uppstå när en hydraulslang i en anläggningsmaskin brister vilket i många fall kan betyda att många tiotals, ibland hundratals liter olja läcker ut från maskinen. Det kan även uppstå läckage i en bensin eller dieseltank med stora mängder bränsle som rinner ut på marken. Genom att lägga ut väskans innehåll av dukar, ormar och granulat kan man undvika att miljöfarliga vätskor rinner ut i exempelvis diken eller avloppsbrunnar i väntan på att räddningstjänsten kommer för att sanera området.

Måste min maskin vara utrustad med ett spillkit?

Spillkitet, som även kan kallas akutväska för oljespill är tänkt just som en akut lösning vid en olycka där man kanske inte kan suga upp all vätska som runnit ut men däremot kapsla in området för att begränsa spridningen. Spillkitet är inte bara praktiskt att ha med sig i sin lastbil eller entreprenadmaskin, den kan i många fall vara nödvändig för att få tillträde till arbetsplatser med sitt fordon. Krav kan från uppdragsgivarens sida vara vid vissa känsliga områden, som exempel kan nämnas vattenskyddsområden och andra för naturen känsliga ställen. Kraven har dock ökat de senaste åren, kommuner samt större uppdragsgivare kräver oftast att ett spillkit ska finnas i varje maskin som kör inne på arbetsområdet.

Hur hanterar jag absorbenterna mättade med oljespill?

För att samla upp dukarna, ormarna och granulatet när de har sugit upp sin fulla kapacitet med olja finns i det mindre spillkittet ett par engångshandskar samt en oljebeständig plastsäck och i det stora kitet finns två par engångshandskar och två plastsäckar. När allt är uppsamlat lämnas säcken till återvinningen för miljöfarligt avfall.

Saneringskit med granulat för oljesanering

Sammanfattningsvis rekommenderar vi er att utrusta maskiner och fordon med någon variant av våra saneringskit för att vara rustade utifall ett läckage skulle uppstå.

0